Anonymita globálního prostoru

Jednou z předností, které publikování na blozích skýtá, může být pro autory, ale stejně tak i pro jejich čtenáře, anonymita, kterou poskytují. Zatímco předblogovou éru charakterizovala snaha využít informační potenciál internetu pro maximální propagaci tvůrce nebo zadavatele stránek a anonymní projekty byly spíše výjimkou, doba blogová najednou přináší opačný trend: spousta autorů chce zůstat utajena.