Co je imprimis

Umíme psát. Víme jak na text, aby zaujal, prodával, informoval, pobavil, … Cesty myšlení vedou jazykem. A tím vládneme my.

Víme, jak důležité je vnímat ústřední myšlenku textu v širších souvislostech. Proto vám text pro internetové stránky napíšeme jinak než text na letáky. A jinak články pro firemní časopis. Svěřte nám svou myšlenku – my ji vytvarujeme do podoby, kterou požadujete.

Nechte se přesvědčit.