Nepište dlužníkovi. Majetek vám zabaví exekutor

Jen několik hodin poté, co Poslaneckou sněmovnou prošla změna občanského soudního řádu, která rozšiřuje možnosti exekutorů, mají poslanci na stole další novelu – a ta by podle zjištění Zkrouceného kníru měla jít ještě dál.

Tento týden schválila dolní komora změnu, která vymahačům dluhů umožňuje zablokovat účet partnera či partnerky dlužníka, k němuž exekutoři dosud neměli přístup. Že je to v rozporu s tím, co politici deklarovali jako svou usilovnou snahu, totiž zamezit často řádově vyšším inkasovaným částkám a svévoli exekutorů, patrně nikoho nepřekvapí. Podobný veletoč totiž zažívají zákonodárci poměrně často, o čemž svědčí mnohonásobné pokusy o zúžení poslanecké imunity nebo nezvyšování platů členů sněmovny i senátu. V otázce exekucí mají ale v nejbližších měsících proběhnout ještě výraznější změny.

Momentálně je to tak, že pokud je na majetek dlužníka uvalena exekuce, nevztahuje se na účet partnera, i když mají oba manželé společné jmění. Od Nového roku bude moci exekutor zablokovat i účet druhého z partnerů, i když je to v rozporu s někdejším rozhodnutím Nejvyššího soudu. A pokud zákonodárci přijmou právě předloženou úpravu, bude moci exekutor uvalit exekuci také na účet širší rodiny – dětí, rodičů, prarodičů, strýců, tet, prasynovců a praneteří –, ale také pěti nejbližších sousedů dlužníka, případně nadřízených či podřízených dvacet let zpětně nebo těch, kdo kdy dlužníkovi napsali soukromý e-mail.

„Není možné, abychom exekutory vystavovali neustálým existenčním nejistotám,“ vysvětluje důvody nové zákonné normy poslanec Břenda, který ji předložil. „Případy dlužníků, kteří se stali takzvanými oběťmi exekucí, jsou jen vrcholem ledovce, tolik atraktivním pro média, a často navíc velmi zkresleným. Mnohem větší množství dlužníků si s exekutory hraje jako kočka s myší a tomu by se měla učinit přítrž.“

Poslanec přiznává, že další motivací k podání návrhu byl i rostoucí objem dluhů připadající na jednoho dlužníka. Zatímco před několika lety činil průměrný závazek, který exekutoři vymáhali, zhruba pět tisíc korun, v letošním roce se kvůli úrokům, poplatkům a nákladům na vymáhání vyšplhal už přes šedesát tisíc korun. A bude hůř, jak přiznávají mnozí zainteresovaní. Tím, že se okruh lidí, kteří budou mít obstavený majetek, rozšíří, budou mít vymahači větší jistotu, že si přijdou na své, aniž by museli jakkoli omezovat své nároky.

„Víte, jak je těžké uživit se z exekutorských odměn?“ opáčil na všetečný dotaz Zkrouceného kníru, zda je opravdu nutné dávat exekutorům do rukou takovou moc, jeden z nich, který iniciativu poslance Břendy pochopitelně vítá. „A když nemáme jistotu, že od dlužníka nějaké peníze uvidíme, je to pro nás strašně stresující.“ Že by to na druhou stranu znamenalo alespoň snížení poplatků za exekuce, citovaný exekutor odmítá: „Blázníte? Budeme-li muset zjišťovat majetkové poměry několikanásobně většího počtu lidí a obstavovat jim účty, bude to znamenat i zvýšené náklady na výkon funkce.“ Už příští měsíc má proto exekutorská komora projednat zvýšení sazebníku odměn, prozatím na trojnásobek.

ČLÁNEK VYDALA AGENTURA ZKROUCENÝ KNÍR.