Překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny

Nabízíme vám unikátní spojení překladů z cizích jazyků do češtiny s profesionální stylistickou úpravou výsledného dokumentu. Služba vychází z poptávky klientů po kvalitních překladových textech; ti jsou často nuceni přeložené dokumenty upravovat nebo pro ně objednávat další korekturu, aby byly správně česky.

V současné době poskytujeme také překlady z češtiny do dvou cizích jazyků: slovenštiny a angličtiny.

Výhody našich služeb

Naše služba nabízí unikátní spojení překladů do češtiny s profesionální stylistickou úpravou výsledného dokumentu. Vychází z poptávky klientů po kvalitních překladových textech; ti jsou často nuceni přeložené dokumenty upravovat nebo pro ně objednávat další korekturu, aby byly správně česky.

Dvě služby, jedna objednávka

Objednáním překladu získáte dvě služby v jedné. Vaše cizojazyčné dokumenty nejprve podle příslušné specializace textu zpracovává překladatel. Konečnou úpravu má na starost odborník na český jazyk, který text přestylizuje tak, aby byl dokument formálně i obsahově přesný.

Profesionalita

Protože překlady do češtiny rozšířily naši tradiční nabídku korektorských prací, můžete si být jisti, že s textem umíme pracovat a že výsledný český dokument bude stylisticky stejně dobrý jako cizojazyčný originál, a navíc bez pravopisných nebo gramatických chyb.

Naše nabídka

Standardně jsme schopni zajistit překlady z nejčastěji používaných jazyků, které pokrývají cca 95 % potřeb klientů. Jedná se o slovenštinu, angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. Po dohodě zajistíme také překlady z jiných, méně běžných jazyků, například španělštiny nebo italštiny.

Specializace

K překladu je možné zaslat v podstatě jakékoli texty, tedy kromě obecných dokumentů, jako jsou dopisy, informační tiskoviny apod., také dokumenty odborné. Spolupracujeme s překladateli, kteří mají zkušenosti z mnoha oborů, a pokud se objeví specifická poptávka, jsme schopni zajistit překlad jakéhokoli textu.

Termíny zhotovení

Překlady standardních dokumentů do 10 normostran vyhotovíme do 3 kalendářních dnů, překlady delších (max. 50 stran) nebo složitějších textů můžete očekávat přibližně týden po objednání. Termín upřesníme vždy poté, co obdržíme objednávku.