Redakční práce

Máte nápad? Pomůžeme vám ho dovést k hmatatelnému výsledku. Vytvoříme koncepci tištěného nebo elektronického časopisu nebo bulletinu, napíšeme články a časopis vydáme. Ať už se jedná o magazínovou přílohu, firemní nebo zákaznický časopis, letáky, či webové prezentace, dodáme vám kvalitně zpracovaný a čtivý materiál.

Jediné, co potřebujeme vědět, je typ textu, jeho téma a předpokládaný celkový rozsah. Smysluplné poskládání písmen, větnou stavbu a členění na odstavce už zařídíme.

Magazíny a časopisy

Obchodním partnerům, zákazníkům i akcionářům poskytneme důvod, aby vás milovali. Promlouvejte k nim pravidelně ze stránek časopisu s originální koncepcí.

Brožury a publikace

Vkusně vypravené tiskoviny představují důležitý nástroj komunikace. Připravíme pro vás publikace tištěné i elektronické, s inzercí i bez, tradiční i dosud nevymyšlené. Vždy srozumitelné a kreativně zpracované.

Rešerše

Informace jsou naším denním chlebem. Nezabývejte se hledáním – dejte nám námět a my vám dodáme velké množství informací na příslušné téma, soupis zdrojů a návod, jak se v oboru zorientovat.

Tiskové zprávy

Víme, co potřebují vědět novináři, jaké pasáže zpráv nejraději kopírují do svých článků a jaké fráze používají. Umíme napsat podklady pro článek do dětského časopisu i odborného magazínu. Využijte toho.

Newslettery

Informujte zákazníky o aktuálním dění ve firmě a nabídněte jim produkty dřív, než budou na trhu. A udělejte to jednoduše, zábavně a srozumitelně formou jednorázového nebo pravidelného bulletinu nebo newsletteru.

Reklamní tiskoviny

Vaši zákazníci se jednou provždy zbaví samolepek na poštovních schránkách odmítajících reklamu. Na vaše letáky, plakáty, katalogy a inzeráty se budou těšit a budou je chtít mít doma. Dokážeme vám to.