Slunce, zářivá hvězda plná energie

Slunce není planeta, je to hvězda. Přes den vypadá jako malé žluté kolečko na nebi. Doopravdy je ale velmi velké, je největší z celé sluneční soustavy. Od Země je vzdálené 149,6 milionu km, zatímco další nejbližší hvězda Proxima Centauri více než 4 světelné roky. (Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden pozemský rok, tedy asi 10 bilionů km, což je jednička a 13 nul.) Světlu ze Slunce trvá asi 8 minut, než dorazí na zemský povrch.

Slunce je stejně jako ostatní hvězdy velká koule žhavých plynů – skoro tři čtvrtiny tvoří vodík, necelou třetinu helium a zbytek ostatní látky v malém množství. Má přibližně 109× větší průměr než Země. Obíhá ve vzdálenosti 25 000 až 28 000 světelných let od středu Mléčné dráhy.

Stáří Slunce se odhaduje asi na 4,6 miliardy let. Podle vědců vydrží svítit ještě dalších 5 až 7 miliard let. Oproti ostatním tělesům sluneční soustavy jde o velmi těžkou kouli, protože váží 330 000krát víc než Země. Hmotnost Slunce je víc než 99 % hmotnosti celé sluneční soustavy.

Slunce neustále vyrábí velké množství energie, v podstatě tolik, jako by vyrobilo přes 70 bilionů všech elektráren na celém světě. Každou sekundu jí vyrobí tolik, že by to lidem stačilo na víc než 1 000 let. Tato energie vzniká opačným způsobem, než jaký probíhá v jaderných elektrárnách, používaných na výrobu elektřiny – v elektrárnách se malé části hmoty (atomy) štěpí, ve Slunci slučují. Ze sluneční energie ale dopadá na Zemi jen asi 45 miliardtin. Uvnitř je teplota 14 milionů stupňů, na povrchu 5 500 stupňů Celsia.

Dříve lidé Slunce uctívali jako boha a mysleli si, že Země neobíhá kolem něj, ale že je to naopak.

ČLÁNEK VYŠEL NA SERVERU CHYTROUŠ.