Tištěné a elektronické publikace

Když se řekne „publikace“, patrně si představíte zejména knihy nebo brožury. Každá firma má ale čas od času potřebu vydat jednorázově nebo publikovat pravidelně i jiné typy tiskovin. Může jít například o newsletter s informacemi o novinkách v nabídce, časopis pro zákazníky nebo zprávu pro akcionáře společnosti. Jakýkoli druh tiskoviny jsme schopni nejenom redigovat, ale také kompletně připravit na míru – od vytvoření koncepce přes přípravu podkladů a vyhledání informačních zdrojů až k dodání celého obsahu. Přípravu vaší publikace jsme ale schopni převzít v jakékoli fázi a věnovat se třeba jednomu jedinému úkonu potřebnému k jejímu vydání.

Koncepce publikace

Na základě vašich potřeb vymyslíme koncepci vaší tiskoviny, ať už jde o tiskovinu, která vyjde jenom jednou, nebo o periodikum, například magazín pro zaměstnance. Vždy vezmeme v úvahu specifika vaší společnosti i zvláštnosti oboru, ve kterém působíte. Přizpůsobíme se také ostatním marketingovým výstupům.

Redigování

Důsledná redakční práce zaručí, že výsledek odpovídá stanovené koncepci a komunikační strategii, kterou chcete vydáváním publikace naplnit. Kvalitní redigování zajistí také to, že všechny texty budou dostatečně vyvážené, zvolený styl bude odpovídat vybranému žánru a celá tiskovina bude dostatečně soudržná. V kvalitně redigovaném obsahu je půl milionu pět set tisíc – ani víc, ani míň.

Rešerše

Neméně důležitou fází přípravy jakékoli publikace je příprava podkladů a hledání relevantních informačních zdrojů. Je pro nás důležité, abychom zpracovávali jen ověřené údaje a abychom používali takové informace, které jsou pro koncepci publikace podstatné.

Naplnění obsahem

Jakmile známe obsah tiskoviny a víme, jakým způsobem zpracovat nalezené informace, dodáme všechny součásti obsahu. Napíšeme jednotlivé články, sekce i kapitoly, setřídíme je, seřadíme a publikaci připravíme k vydání. Výsledkem naší práce bude kompletní soubor všech textů.