Veřejnoprávní média a koalice chystají změny

Před několika dny zmínil nastupující ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) názor, že koncesionářské poplatky za veřejnoprávní rozhlas a televizi by mohly platit všechny domácnosti Česka bez ohledu na to, zda vlastní, nebo nevlastní přijímač. Jako příklad zemí, kde mají podobný systém zaveden, uvedl Německo. To je ale, zdá se, oproti připravovaným změnám jen kosmetická úprava pravidel. A Česko znovu bude papežštější než papež a němečtější než Německo.

Vláda má totiž na stole návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, podle které by měly poplatky k 1. červenci tohoto roku klesnout na 100 Kč v případě televizoru a 30 Kč v případě rádia. To je pro koncesionáře dobrá zpráva. Zkroucenému kníru se ale jako prvnímu podařilo zjistit, že snížení poplatku se podařilo Hermanovi vyjednat až po několikadenním jednání s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a jenom výměnou za to, že se pravidla účtování poplatků rapidně změní. Novela totiž počítá s tím, že za možnost sledovat Českou televizi a poslouchat Český rozhlas budou platit všichni občané, tedy nejen jednotlivé domácnosti.

Čtyřčlenná rodina tak za příjem České televize zaplatí od druhého pololetí 400 Kč za měsíc a do rozpočtu Českého rozhlasu přispěje 120 korunami. „To je ročně jenom 6 240 korun, necelé promile mého měsíčního platu včetně odměn a po započtení auta s řidičem, luxusního bytu, na který mám nárok, a nákladů na lobbistickou agenturu, kterou z rozpočtu České televize platím, aby zvyšovala moji prestiž mezi stále více kličkujícími koncesionáři,“ vysvětluje ředitel televize Dvořák. „A to je v té ceně také rozhlas. Každý člověk tak bude mít možnost za 1 560 korun ročně sledovat nebo poslouchat čtyři televizní a sedm rozhlasových stanic.“

Petr Dvořák ale zároveň přiznává, že i když příjem veřejnoprávní televize vzroste zhruba dvojnásobně, snížení jednotlivých poplatků bude pro rozpočet instituce znamenat nepříjemnost. Od příštího roku proto omezí výdaje na výrobu vlastních pořadů na třetinu a z Kavčích hor budou na hlavním programu, ČT 1, vysílat 22 hodin denně výhradně archivní pořady. Podobně se vyjádřil také jeho kolega z Českého rozhlasu Peter Duhan.

Ministru kultury Danielu Hermanovi ale těžkosti, které zvýšení poplatků přinese českým domácnostem, leží na srdci. Do novely zákony proto hodlá zapracovat povinnost sledovat programy České televize alespoň 90 minut denně. „Když už to ti lidé budou platit,“ bouchá pěstí do stolu šéf resortu kultury, „musí z toho něco mít.“ Na rozhlasové pořady si bude muset každý poplatník nad 12 let (mladší se kvótě zatím vyhnou) vyhradit minimálně 60 minut každý den. „Zda bude rodina pořady sledovat a poslouchat odděleně, nebo společně, necháme výhradně na rozhodnutí domácností. Pestrý výběr stanic v obou veřejnoprávních médiích umožňuje obojí,“ dodává Ištván Ihnůj, mluvčí ministerstva.

Herman zároveň s povinností vymyslel i způsob kontroly a sankce za porušení. „Dobu sledování televize a rozhlasu si bude každý občan zapisovat do deníčku, který za tím účelem vydáme. Na realizaci už jsme vyhlásili výběrové řízení v objemu 2 miliard korun,“ říká k deníčkům ministr kultury. „Kromě toho si ke každému pořadu napíše i krátké hodnocení a modlitbičku za jednoho z generálních ředitelů dle vlastního výběru nebo za mě.“ Deníčky budou lidé posílat každý měsíc s kolkem v hodnotě 1 000 Kč do nově zřízeného Úřadu pro sledování veřejnoprávních médií. Ten namátkou vybere několik desítek koncesionářů a jejich záznamy porovná s údaji ze satelitu. Ministerstvo totiž už v červnu vyšle na oběžnou dráhu družici, která bude dodržování povinnosti monitorovat.

„Kdo stanovenou kvótu nedodrží, bude muset buď zaplatit pokutu, jejíž výše dosud nebyla stanovena,“ upřesňuje Ihnůj, „nebo bude muset dvojnásobek času, který bude do kvóty chybět, sledovat záznamy z jednání Poslanecké sněmovny.“

Radost z chystané novely mají už teď výrobci a prodejci televizních a rozhlasových přijímačů. „Když už to máme platit,“ rozčiluje se ve frontě před jedním obchodem s elektronikou rétorikou podobnou argumentaci Daniela Hermana Jiří Novák, kterého Zkroucený knír namátkou oslovil, „budeme se koukat pořádně. Jsem tady, abych všem členům domácnosti koupil televizi. I pes dostane nařízeno, aby se pravidelně díval.“

ČLÁNEK VYDALA AGENTURA ZKROUCENÝ KNÍR.